Plaatsen & onderhoud

De Stone & Style tegels en klinkers prijken ondertussen op heel wat uitgelezen plaatsen: in trendy hotels, bij exclusieve villa’s maar vooral ook bij mensen die vanuit hun eigen creativiteit een droomproject willen realiseren dat hun woonst - trendy of tijdloos - een absolute meerwaarde geeft. Stap in de wereld van Stone & Style, stap op weg naar de realisatie van uw droomproject.

Plaatsen

Het plaatsen van het Stone&Style gamma dient te gebeuren door ervaren vakmensen. We verwijzen hiervoor graag naar de plaatserslijst op deze website. Wilt u het er toch zelf op wagen? Overleg dan eerst grondig met één van de experts van Stone&Style over alle details m.b.t. de plaatsing en lees er aandachtig de plaatsingsinstructies op na.

De plaatsingsfilms:

Verpakking en bestelling 

 • Geleverde producten tot aan de plaatsing ALTIJD droog opslaan in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloeiing op de producten.
 • Om breuk te vermijden mogen de pakken Megategels/Megasmooth NOOIT op elkaar gestapeld worden en moeten ze ALTIJD op een vlakke ondergrond geplaatst worden (zonder de pallet te verwijderen).
 • Geleverde pakken, alvorens te openen, steeds controleren op beschadiging of breuk. In geval van beschadiging of breuk de handelaar onmiddellijk op de hoogte brengen. Controleer ook steeds of afmetingen en kleur zoals vermeld op de productielabels op de verpakking overeenkomen met de bestelling. Bij afwijkingen contact opnemen met uw handelaar. Controleer ook productiedatum, afmeting en kleur vermeld op de productlabels op de verpakking.

Kleur en kwaliteit

 • Beton is een in de tijd kleurvast materiaal waarbij onder invloed van zonlicht en (zure) regen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar zullen verzachten tot ene mooie en stabiele kleur. Aangezien Stone&Style de Cassaia en Carreau producten maximaal met kleurstoffen van de beste kwaliteit inkleurt, stabiliseert de tint na dat eerste jaar en houden de producten hun kleurvastheid. Hoe donkerder de kleur bij aanvang, hoe sterker de kleur het eerst jaar afneemt.
 • Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei.
 • Rockstone producten hebben een gekorreld uitzicht omdat ze onmiddellijk na productie een bijzonder uitwas procedé ondergaan. Hiermee komt de rijke schakering van de gebruikte natuursteengranulaten vrij waarmee de natuurlijke kleurvastheid verzekerd wordt.
 • De in onze brochure getoonde projecten en producten zijn door invloed van weersomstandigheden, licht, leeftijd en zeker ook in drukwerk niet altijd een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we u aan de Expo's van Stone&Style of de showtuinen van onze dealers te bezoeken.
 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan noooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloeiing verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnelt de verdwijning van dit verschijnsel.
 • Lichte kleurafwijkingen zijn steeds mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen.
 • Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5% meer, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
 • Meng producten van minimum 3 pakken voor het bekomen van een mooie nuancering.

Beschadigingen en klachten

 • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer ook steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, bestaad dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Bij grote kleurverschillen, contact opnemen met uw verkoper.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productielabels. De informatie op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens van een klacht.

Plaatsing en onderhoud

 • Spoel Megategels en Megasmooth tegels, na zagen, overvloedig met zuiver water af (indien deze gezaagd moeten worden). Voer nooit zaagwerken uit op reeds geplaatste Megategels/Megasmooth tegels.
 • Regelmatig, ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond, de Megategels/Megasmooth tegels grondig met zuiver water reinigen. Stabilisé vlekken van voetafdrukken e.d. kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand of ... te voorkomen.
  Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.

Per product

 • Megategels:
  Gebruik voor oppervlakken met licht sporadisch verkeer ALTIJD Megategels van 8 cm dik en bij zwaar of intensief verkeer ENKEL Megategels van 20 cm dik.
 • Cassaia:
  Cassaia klinkers hebben een ruwe onderkant en een gladdere bovenkant, deze zitten in het pak willekeurig door elkaar gestapeld. Om kleur en structuurverschillen te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat de Cassaia klinkers altijd met de gladde kant naar boven worden geplaatst.
 • Megasmooth tegels
  De Megasmooth producten zijn bestand tegen vorst maar zijn niet dooizoutbestendig, bij gebruik van dooizouten kan het oppervlak aangetast worden. De Megasmooth tegels zijn dan ook niet geschikt voor op- of inritten.
  Het gebruik van natuurlijke grondstoffen en een speciaal productieproces zorgen voor een levendige kleurnuancering. De uitgesproken kleurschakeringen geven de Megasmooth tegels hun unieke karakter. Voor een optimaal kleurbeeld goed mengen tijdens het plaatsen.
  De Megasmooth tegels zullen door ze te gebruiken krassen en strepen krijgen. Dit is een specifieke eigenschap van het product, te vergelijken met een natuursteenproduct of gepolierd beton.
  De specifieke manier van produceren maakt dat de luchtbelletjes extra charme geven aan het product. Dit is geenzins een kwaliteitsvermindering, ook niet op termijn.
  Kleurverschillen, luchtbellen en krassen zijn eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.  

Plaatsingsvoorschriften Megategels 2013.pdf

Klik hier om de plaatsingsfilm te bekijken.

Raadgeving bij het plaatsen

1.     Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv. betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32,5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 mm of gebroken split 0/7 mm  met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei.

We aanvaarden geen klachten indien een zandcement-mengsel wordt gebruikt als straatlaag.

2.     Plaatsing

 • Plaats met de gecertificeerde klem (voorzien van een rubberen bescherming) de eerste Megategel en zorg ervoor dat de Megategel in de juiste hellingsgraad ligt. Laat deze bij de plaatsing recht naar beneden zakken.
 • Zorg ervoor dat bij plaatsing van de volgende Megategels de metalen lip van de klem (voorzien van een rubberen bescherming) correct op de reeds geplaatste tegel past zodat deze perfect aansluit.
 • Ligt de Megategel niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megategel over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megategels kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Kleine oneffenheden en dikteverschillen kunnen door het kloppen met een kunststofhamer weggewerkt worden. Bescherm de tegel met een houten plank, rechtstreeks met de hamer op de tegel kloppen kan tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Voor een terras waar de tegels strak tegen elkaar geplaatst worden met een minimale voeg is het niet nodig en ook af te raden in te voegen. Bij een plaatsing met een zwaardere belasting echter, zoals een oprit, is het ten sterkste aan te bevelen om in te voegen met een zuiver, gewassen, wit kwartszand.
 • Wanneer de tegels geplaatst worden met een grotere voeg dienen de voegen ingeborsteld te worden met een grover voegmateriaal, bv. een zuivere gebroken split 1/3 of 2/5 mm. Nooit opvoegen met cementmortel: dit om vervuiling op de Megategel te vermijden en het risico op stukvriezen of barsten van de voeg en de Megategel te voorkomen.

3.     Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Stabilisé vlekken van voetafdrukken e.d. kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

 

Belangrijk : Megategels nooit aftrillen !

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

PDF iconPlaatsingsvoorschriften_Megasmooth_April_2015_NL.pdf

PDF iconINFOBROCHURE MEGASMOOTH: De kracht van fluweelzacht.pdf

 

Klik hier om de plaatsingsfilm Megasmooth tegel op tegeldragers te bekijken.

Klik hier om de plaatsingsfilm Megasmooth tegel op straaglaag te bekijken.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden waterdoorlatende fundering (bv gebroken steenslag of split 0/20 mm). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak (aftrillen). Hierna brengt u een straatlaag van circa 3 cm aan bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand of split 0/5 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes.
 • Wanneer u toch opteert voor een cementgebonden fundering is het gebruik van een straatlaag van circa 3 cm verplicht, bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 of split 0/7 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. De ervaring leert ons dat niet zuiver zand verkleuring van de tegel tot gevolg kan hebben. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Vermijd een te dikke straatlaag, bij belasting zou dit verzakkingen kunnen veroorzaken (Indien u opteert voor een cementgebonden fundering of stabilisé ontstaan mogelijk kleurverschillen en/of kalkuitbloei door de beperkte waterdoorlatendheid van dit soort fundering.)
 • Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden. Afhankelijk van de gebruikte soort,de hoeveelheid cement en de buitentemperatuur bedraagt de maximum verbruiksduur 3 tot 6 uur.

Bij klachten over tegels met verborgen gebreken zal de vergoeding enkel bestaan uit de omruiling van de tegels wanneer bij plaatsing er geen straatlaag op een cementgebonden fundering of een cementgebonden straatlaag is gebruikt. De kosten van herplaatsen zijn steeds ten laste van de uitvoerder / opdrachtgever.

 • Het is belangrijk om tijdens de plaatsing de Megasmooth tegels goed te mengen om een zo mooi mogelijk gevarieerde kleurschakering te bekomen.
 • Plaatsing moet steeds gebeuren met een vacuümklem. Voor een vacuümklem kunt u terecht bij de meeste verhuurcentra. Klachten in verband met de beschadigingen die ontstaan bij het gebruik van een andere, niet geschikte klem worden niet aanvaard.
 • Plaats de eerste Megasmooth tegel en zorg ervoor dat de Megasmooth tegels onder voldoende hellingsgraad liggenzodat het oppervlaktewater afgevoerd wordt. Laat de tegel bij plaatsing recht naar beneden zakken.
 • Ligt de Megasmooth niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megasmooth tegel over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megasmooth kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Kleine oneffenheden en dikteverschillen zoveel mogelijk oplossen door de tegel op te nemen en de dikte van de straatlaag aan te passen. Elk gebruik van een hamer kan tot afdrukken, beschadigingen, haarscheuren of breuk leiden.
 • Wij raden u aan de Megasmooth tegels niet in te zanden want zand kan hardnekkige vlekken of extreme kalkuitbloei veroorzaken.
 • Bij plaatsing met een open voeg, dient een grover voegmateriaal, bv. een zuivere split 1/3 of 2/5 mm, gebruikt te worden. Nooit opvoegen met cementmortel noch met elastische voegmiddelen: dit om vervuiling op de Megasmooth te vermijden en het risico op stukvriezen of barsten van de voeg én de Megasmooth tegel te voorkomen. Tijdens het plaatsen en tijdens het verdere gebruik van de tegels steeds zeer voorzichtig zijn met split dat op de Megasmooth tegels blijft liggen, dit om te vermijden dat er door het schuren extra krassen op de tegels ontstaan.
 • Voor de afwerking kunnen de Megasmooth tegels gezaagd worden. De Megasmooth tegels bevatten geen wapeningsijzer.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en het stof wegborstelen. 
  Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating. Opgelet! Zorg voor geschikte apparatuur bij het verzagen van Megasmooth tegels om te vermijden dat de randen kartelen (een steenzaagmachine voor het nat zagen van steen met een vol zaagblad. Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant). Bij twijfel steeds uitproberen op een onopvallende plaats.
 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden door de tegels te beschermen met condensvrij materiaal, zo kunt u hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, aarde … voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Stabilisé, vlekken van voetafdrukken e.d. kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.

Belangrijk: Megasmooth nooit aftrillen!

Hebt u nog vragen, kan u steeds contact op nemen met onze dienst na verkoop per mail dienstnaverkoop@ebema.be of sales@ebema.be.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

PDF iconPlaatsingsvoorschriften Megalinea XXL NL november 2014.pdf

Mega-Linea XXL betonstraatstenen zijn exclusief omwille van de aparte look, kleur en vooral de verschillende langwerpige afmetingen. Ideaal dus voor eigentijdse tuinontwerpen voor terras, tuinpad en oprit.

De lengte van 60 cm gecombineerd met drie verschillende breedtes van 20-25-30 cm resulteren in verschillende afmetingen die een speels ontwerp mogelijk maken.

         

Raadgevingen bij het plaatsen

1.     Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 cm dikte voor terras en 20 cm dikte voor inrit of parkeerplaats. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv. betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32,5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: Cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort cement, de hoeveelheid cement en de buitentemperatuur bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand of split 0/5 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei.

We aanvaarden geen klachten indien een zandcement mengsel (stabilisé) wordt gebruikt als straatlaag.

2.     Plaatsing

 • Voer de Mega-Linea XXL bij voorkeur machinaal aan (bv. type rolmops). Bij manuele aanvoer de materialen voorzichtig behandelen zodat de toplaag niet beschadigd wordt.
 • Om een mooi wildverband te bekomen raden we aan ook de verschillende lengtes 20, 25 en 30 cm in willekeurige volgorde te plaatsen en te zorgen dat de voegen niet doorlopen over de verschillende breedtes. 
Goed Fout

Opgelet! De tekening is slechts een indicatie en geen exact te volgen legplan. Het wildverband dient ‘wild’, zonder ontwerp geplaatst te worden.  

3.     Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Iedere dag na beëindiging van de werken het oppervlak steeds grondig met zuiver waterreinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

4.     Aftrillen

 • Voor het aftrillen, moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het opppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden te worden.
 • Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is. Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is; vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
 • Na het aftrillen de voegen verder vullen met zuiver wit kwartszand, het gebruik van verontreinigd zand kan een verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

Opgelet: De lange en smalle formaten van de Mega-Linea XXL zijn zeer gevoelig voor breuk en beschadiging bij het plaatsen en aftrillen. Dit probleem stelt zich meer bij wildverbanden opgebouwd uit stenen met verschillende afmetingen omdat meer kracht nodig is om stenen van groot formaat af te trillen dan stenen van een kleiner formaat. Tril daarom af in verschillende fasen en begin met een minimale trilkracht.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

PDF iconPlaatsingsvoorschriften Megalinea NL november 2014.pdf

Mega-Linea betonstraatstenen zijn exclusief omwille van de aparte look, kleur en vooral de smalle, langwerpige afmetingen. Ideaal dus voor eigentijdse tuinontwerpen voor terras, tuinpad en oprit.

De 3 verschillende lengtes 20-30-40 cm gecombineerd met 3 verschillende breedtes van 8-10-12 cm resulteren in 9 verschillende afmetingen die een speels ontwerp mogelijk maken.

Laag- en pakketindeling

       

De breedtes 8-10-12 cm van de Mega-Linea worden steeds in willekeurige volgorde geplaatst. Gecombineerd met de lengte maten 20, 30 en 40 ontstaat een mooi wildverband.

Opgelet! Per 3 breedtes van 12 cm en 8 cm zijn er 2 breedtes van 10 cm beschikbaar. 

            

 

Raadgevingen bij het plaatsen

1.    Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 cm dikte voor terras en 20 cm dikte voor inrit of parkeerplaats. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv. betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32,5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: Cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort cement, de hoeveelheid cement en de buitentemperatuur bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 of split 0/7 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. We aanvaarden geen klachten indien een zandcement mengsel (stabilisé) wordt gebruikt als straatlaag.

2.    Plaatsing

 • Voer de Mega-Linea bij voorkeur machinaal aan (bv. type rolmops). Bij manuele aanvoer de materialen voorzichtig behandelen zodat de toplaag niet beschadigd wordt.
 • Plaats de Mega-Linea willekeurig in breedtes van 8-10-12 cm.
 • Om een mooi wildverband te bekomen raden we aan ook de verschillende lengtes 20, 30 en 40 cm in willekeurige volgorde te plaatsen (bv 20-40-30-40-20-40-30…) en te zorgen dat de voegen niet doorlopen over de verschillende breedtes.
 • Opgelet! Per 3 breedtes van 12 cm en 8 cm zijn er 2 breedtes van 10 cm beschikbaar.
 • Bepaal de totale breedte van het te bestraten oppervlak indien mogelijk steeds op een veelvoud van 10 cm. Pas de lengte van de laatst te plaatsen steen aan, aan de totale breedte van het oppervlak, zo vermijd je zaagwerk.
Goed Fout

Opgelet! De tekening is slechts een indicatie en geen exact te volgen legplan. Het wildverband dient 'wild', zonder ontwerp geplaatst te worden.
 
 

3.    Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Iedere dag na beëindiging van de werken het oppervlak steeds grondig met zuiver waterreinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

4.     Aftrillen

 • Voor het aftrillen, moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het oppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden worden.
 • Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is. Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is; vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
 • Na het aftrillen de voegen verder vullen met zuiver wit kwartszand, het gebruik van verontreinigd zand kan een verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.
 • Opgelet: De lange en smalle formaten van de Mega-Linea zijn zeer gevoelig voor breuk en beschadigingen bij het plaatsen en aftrillen. Dit probleem stelt zich meer bij wildverbanden opgebouwd uit stenen met verschillende afmetingen omdat meer kracht nodig is om stenen van groot formaat af te trillen dan stenen van een kleiner formaat. Tril daarom af in verschillende fasen en begin met een minimale trilkracht.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

PDF iconPlaatsingsvoorschriften MegaCaprice & MegaMatrix NL november 2014.pdf

Raadgevingen bij het plaatsen

1.    Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv. betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32,5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand of split 0/5 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Niet opvolgen van deze richtlijn kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden.

2.    Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Iedere dag na beëindiging van de werken het oppervlak steeds grondig met zuiver waterreinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

3.    Aftrillen

 • Voor het aftrillen moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen.
 • Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is. Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is; vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
 • Zorg ervoor dat bij een zand/cement gebonden ondergrond deze niet uitgehard is wanneer de betonproducten afgetrild worden. Aftrillen op een uitgehard en/of volledig verdicht funderingsbed kan beschadigingen aan het betonproduct tot gevolg hebben.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het oppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden te worden.
 • Na het aftrillen de voegen verder vullen met zuiver wit kwartszand, het gebruik van verontreinigd zand kan een verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben. Opgelet: Het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Telkens na het invoegen de restanten van het voegzand verzamelen en verwijderen.  

Opmerking: De Mega-Matrix en vooral de Mega-Caprice in de uitvoering zonder velling, zijn zeer gevoelig voor beschadigingen van de rand bij het plaatsen en aftrillen van de stenen. Dit probleem stelt zich meer bij wildverbanden opgebouwd uit stenen met verschillende afmetingen omdat meer kracht nodig is om stenen van groot formaat af te trillen dan stenen van klein formaat. Voor een steen van 40x40 cm heeft men een 4x hogere trilkracht nodig dan voor een steen van 20x20cm.

Tril daarom af in verschillende fasen en begin met de minimale trilkracht.

Niettegenstaande al deze voorzorgen kunnen er een aantal kleine randbeschadigingen aan de stenen voorkomen. Dit is onvermijdelijk bij het gebruik van een vlakke steen (geen velling) geplaatst met een minimale voeg. Klachten hieromtrent worden niet aanvaard.

Voorbeeld legpatroon (*):

 

Opgelet! De tekening is slecht een indicatie en geen exact te volgen legplan. Het wildverband dient ‘wild’, zonder ontwerp geplaatst te worden.

* Andere verbanden zijn ook mogelijk mits rekening te houden met een mogelijk tekort of overschot van een aantal formaten. Dit is makkelijk op te lossen door het verzagen van de nodige klinkers.

Het formaat 20x20 carreau is ook apart beschikbaar in het Stone&Style gamma. Het is raadzaam deze NIET te gebruiken om een tekort aan 20x20 uit het wildverband aan te vullen.  

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

PLAATINGSVOORSCHRIFTEN Rockstone.pdf

Klik hier om de plaatsingsfilm te bekijken.

Raadgevingen bij het plaatsen

1.      Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32,5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 of split 0/7 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Niet opvolgen van deze richtlijn kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden.

2.    Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen.

Opgelet: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond.

 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

3.    Aftrillen

 • Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is. Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is; vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het oppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden worden.
 • Zorg ervoor dat bij een zand/cement gebonden ondergrond deze niet uitgehard is wanneer de betonproducten afgetrild worden. Aftrillen op een uitgehard en/of volledig verdicht funderingsbed kan beschadigingen aan het betonproduct tot gevolg hebben.
 • Voor het aftrillen moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen.
 • Na het aftrillen de voegen verder vullen met zuiver wit kwartszand, het gebruik van verontreinigd zand kan een verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

PDF iconPlaatsingsvoorschriften Carreau NL november 2014.pdf

Klik hier om de plaatsingsfilm te bekijken.

Raadgevingen bij het plaatsen

1.     Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32.5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 of split 0/7 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Niet opvolgen van deze richtlijn kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden.
 • BELANGRIJK ! Carreau klinkers hebben een ruwe onderkant en een gladdere bovenkant. Om kleur en structuurverschillen te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat de Carreau klinkers altijd met de gladde kant naar boven worden geplaatst. Met uitzondering van de waalformaten zijn alle stenen van afstandsvlakken voorzien. Die afstandvlakken geven een duidelijke aanwijziging van boven en onderkant.

2.     Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Iedere dag na beëindiging van de werken het oppervlak steeds grondig met zuiver waterreinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

3.     Aftrillen

 • Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is. Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is; vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het oppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden worden.
 • Zorg ervoor dat bij een zand/cement gebonden ondergrond deze niet uitgehard is wanneer de betonproducten afgetrild worden. Aftrillen op een uitgehard en/of volledig verdicht funderingsbed kan beschadigingen aan het betonproduct tot gevolg hebben.
 • De ongetrommelde, strakke Carreau is, omwille van de uitvoering zonder vellingkant, extra gevoelig voor een verkeerde plaatsing: ga tijdens het plaatsen en het aftrillen zeer omzichtig te werk, om randbeschadigingen te verhinderen. Niettegenstaande al deze voorzorgen kunnen er een aantal kleine randbeschadigingen aan de stenen voorkomen. Dit is onvermijdelijk bij het gebruik van een vlakke steen (geen velling of afstandshouders) geplaatst met een minimale voeg. Klachten hieromtrent worden niet aanvaard.
 • Voor het aftrillen, moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen.
 • Na het aftrillen de voegen verder vullen met zuiver wit kwartszand, het gebruik van verontreinigd zand kan een verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben. Opgelet: het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Telkens na het invoegen de restanten van het voegzand verzamelen en verwijderen.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard

PDF iconPlaatsingsvoorschriften_Cassaia+_NL_April_2015.pdf

Klik hier om de plaatsingsfilm te bekijken.

Raadgevingen bij het plaatsen

1.     Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv. betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32,5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 of split 07 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Niet opvolgen van deze richtlijn kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden.
 • BELANGRIJK! CASSAIA+ klinkers hebben een ruwere onderkant en een gladdere bovenkant. Om kleur en structuurverschillen te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat de cassaia+ klinkers altijd met de gladde, juiste kant naar boven worden geplaatst. Met uitzondering van de waalformaten zijn alle stenen van afstandvlakken voorzien. Die afstandvlakken geven een duidelijke aanwijzing van boven en onderkant.

2.     Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Iedere dag na beëindiging van de werken het oppervlak steeds grondig met zuiver waterreinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

3.     Aftrillen

 • Voor het aftrillen moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen.
 • Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is. Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is; vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het oppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden worden.
 • Zorg ervoor dat bij een zand/cement gebonden ondergrond deze niet uitgehard is wanneer de betonproducten afgetrild worden. Aftrillen op een uitgehard en/of volledig verdicht funderingsbed kan beschadigingen aan het betonproduct tot gevolg hebben.
 • Na het aftrillen de voegen verder vullen met zuiver wit kwartszand, het gebruik van verontreinigd zand kan een verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben. Opgelet: het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Telkens na het invoegen de restanten van het voegzand verzamelen en verwijderen.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard

Klik hier om de plaatsingsfilm van de Cliffstone Block te bekijken.

Klik hier om de plaatsingsfilm van de Cliffstone Brick te bekijken.

1.      Voorbereiding / Fundering

 • Graaf een greppel van 20 à 30 cm diep en 40 cm breed. Vul deze met gestabiliseerd zand (Bv. 1 deel cement, 3 delen rivierzand).
 • Muurtjes hoger dan 75 cm worden recht op een betonfundering gebouwd (Bv. betonmengsel met min. 150 kg cement/m²).
 • Voorzie voor deze hogere constructies een fundering van minimum 60 cm diep en 30 à 40 cm breed.

2.      Steunmuur

 • Bij een muur in Cliffstone Brick of Curve, die fungeert als grondkerende tuinmuur, moet er STEEDS een steunmuur worden gebouwd. De Cliffstone Block daarentegen kan je gebruiken als grondkering met een maximum van 5 blokken hoog. Voor hogere constructies moet ook telkens een steunmuur worden voorzien.

3.      Plaatsing

 • Stapel de muurelementen laag per laag. Voor de hoeken en randen zijn driezijdig bewerkte elementen beschikbaar.
 • De uiteinden kunnen op de juiste lengte worden gebracht door ze te verzagen.
 • Controleer regelmatig met een waterpas en een schietlood of de muur recht staat.
 • De Cliffstone muurelementen kunnen gemetseld worden met voeg of verlijmd d.m.v. een mastieklijm of watervaste tegellijm zonder voegwerk.

 

   

A = Standaard element (Block/Brick)

B = Begin/Hoek of Eind element (Block/Brick)

C = Begin of Eind element (Block/Brick)

Klik hier om de plaatsingsfilm Palissades te bekijken.

Klik hier om de plaatsingsfilm Palissadebanden te bekijken.

 1.     Voorbereiding

 •  Teken het ontwerp op plan uit.
 • Zet de maten op het terrein uit met piketten en span een koord op de juiste hoogte.
 • Graaf een greppel van de fundering uit tot 10 cm diepte, plus 1/3 van de palissadehoogte.
 • Bij een weinig draagkrachtige ondergrond, graaf 15 cm verder uit en vul op met een vorstvrij zandmengsel of een mengsel van grof korrelig materiaal.
 • Bij zware belasting moeten de palissades dieper ingegraven worden.

2.     Plaatsing

 • Plaats de palissades loodrecht op een bed van 10 cm stabilisé.
 • Opgelet! De palissades zijn licht conisch van vorm, d.w.z. de diameter aan de bovenkant is iets kleiner dan de onderkant. Gebruik een spie tussen de bovenkanten om de palissades loodrecht te plaatsen.
 • Met behulp van een waterpas op de bovenkanten kunnen de palissades waterpas geplaatst worden.
 • Na het plaatsen van enkele palissades, beide kanten aanvullen met stabilisé. De voorkant aanvullen tot 1/3 van de hoogte.
 • De achterzijde aanvullen tot de helft van de totale hoogte.

3.     Afwerking

 • Na het uitharden van de stabilisé, de achterkant tot 20 cm onder de palissade bovenkant opvullen met waterdoorlatend materiaal.
 • De rest met grond aanvullen.

 

Tip: Om waterdoorsijpeling  en verkleuring/kalkuitbloei te voorkomen plaats je best een waterdichte folie tussen de grond en de palissade. Bij veel grondwater of een natte ondergrond eveneens een drainage voorzien om te vermijden dat water tussen de voegen door sijpelt.

Onderhoud

Ook voor het onderhoud heeft het Stone&Style gamma specifieke behoeftes. U vindt ze hier.

Infofiche - Reiniging en onderhoud van betonstraatstenen en betontegels.pdf

Reiniging algemeen

 1. Om de bestrating blijvend mooi te houden, volstarat het om ze regelmatig af te borstelen (met harde borstel) en sporadisch af te spoelen met zuiver water.
 2. Door bovendien het terras of de inrit na een grondige schoonmaakbeurt opnieuw in te zanden, ziet de bestrating er weer als nieuw uit.
 3. Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij ten sterkste af omdat het afspuiten onder hoge druk het oppervlak van de betonproducten kan beschadigen; het verruwt het oppervlak waardoor de bestrating poreuzer wordt en sneller vuil en groen wordt.

Groene aanslag op de bestrating

 1. Deze groene aanslag is het resultaat van de groei van algen en/of mos op een vochtig oppervlak.
 2. In de meeste gevallen kunnen algen zeer eenvoudig worden verwijderd door 2 tot 3 keer per jaar de bestrating te behandelen (gieten of spoelen) met een anti-mosproduct. Steeds de aanwijzingen op de verpakking van deze producten opvolgen. Bij de bouwhandelaar zijn producten verkrijgbaar die algen en mos verwijderen en nieuwe algengroei afremmen (oa. HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex, …). Wij raden aan om steeds een test te doen op een klein oppervlak en op een minder zichtbare plaats.

Kalkuitbloei

 1. Het is een natuurlijk verschijnsel dat zich kan voordoen bij alle producten op basis van cement, vergelijkbaar met de sluier bij andere natuurlijke materialen zoals gevelstenen uit gebakken klei. Kalkuitbloei gaat weg zoals het gekomen is. Veelvuldige neerslag en inge-bruikname van de bestrating doen dit fenomeen versneld verdwijnen.
 2. Stoort u zich aan dit verschijnsel, dan kan u gebruik maken van producten om kalkuitslag te verwijderen zoals Lithofin, HG uitslagverwijderaar, … te verkrijgen bij uw bouwhandelaar. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing want verkeerde toepassing kan de textuur en de kleur van uw bestrating veranderen. Wij raden aan om steeds een test te doen op een klein oppervlak en op een minder zichtbare plaats.

Verwijderen van vlekken

Soort Vlek

Reiniger

Stof en normale vervuiling

Neutrale zeep

Olievlekken**

Oa. Lösefix van Lithofin, HG Super remover, Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel

Vetvlekken**

Oa. Lösefix van Lithofin, Hg olievlekken,Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel

Groene aanslag

Oa. Allex van Lithofin, HG Groene aanslagreiniger, Techniseal mosverwijderaar, Zeptreet 100, Greenaway (Van Meerbeek) of een verdunde javeloplossing

Roestvlekken

Oa. HG roest e.a. oxidatie (vlekken) verwijderaar, Techniseal roestverwijderaar, Lithofin Bero

Hardnekkige vlekken: verf, teer, bandensporen en kauwgom

Oa. Techniseal afbijtmiddel, HG olie- & vetvlekken absorbeerder,

Kalkuitbloei, Cementsluier*

Oa. Techniseal cementsluierverwijderaar en zuurreiniger, Lithofin MN Cementsluierverwijderaar, Lithofin MN Muro, of een verdunde zoutzuuroplossing

Cementsluier/stabilisévlekken

Vora-Dry (Van Meerbeek)

Leem- en tuinvuilvlekken, plantenvlekken,

Algemene oppervlaktevervuiling

Lithofin MN-buitenhuisreiniger

** deze producten mogen niet gebruikt worden op de Mega-smoothtegels, ze kunnen de beschermende coating aantasten

* de meeste van deze producten kunnen het uitzicht van uw bestrating veranderen!

Meer info op:

www.tegeldokter.be - - www.techniseal.com  - - www.hg.eu

 

Vorstbestandheid

 1. Onze bestratingsproducten zijn steeds vorst- en weersbestand.
 2. Enkel de gegoten tegels uit onze Megasmooth collectie zijn niet bestand tegen het gebruik van dooizouten.

Opgelet: Zorg ervoor dat bij gebruik van dooimiddelen nergens ophopingen van strooizouten voor langere tijd blijven liggen, anders kan het oppervlak alsnog aangetast worden.

Veelgestelde vragen

Door inkleuring met een hoog % kleurstof is de lange levensduur van de Stone & Style producten gewaarborgd. De Rockstone is, door het gebruik van natuursteengranulaten, verzekerd van een blijvende kleur.

De klinkers van Stone & Style worden allemaal op een dikte van 6 cm gemaakt zodat je de verschillende formaten en soorten probleemloos onderling kan combineren.

Een klinker is maatvast wanneer de breedte en de lengte van de stenen onderling dezelfde afmetingen hebben. Omdat we bij Stone & Style de klinkers maken zoals ze geplaatst worden (plat gemaakt), zijn ze maatvast en is er enkel een beperkt dikteverschil dat weggewerkt wordt bij het aftrillen van de klinkers (zie rubriek “Plaatsing klinkers”). Anders is het voor klinkers die op hun kant gemaakt worden. Hier krijgt men verschillen in de lengte of de breedte en dit geeft problemen bij het plaatsen: er kan nl. geen strakke lijn aangehouden worden.

Bestel voor alle zekerheid 5% meer. Zo voorkom je dat je achteraf moet bijbestellen en hierdoor kleurverschillen riskeert.

Door gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces zijn beperkte kleurafwijkingen mogelijk. Door de stenen goed te mengen, zelfs van 3 verschillende pakken, vallen de verschillen niet meer op. Deze kleurverschillen egaliseren zich na verloop van tijd en betekenen geenszins een vermindering van de kwaliteit.

Door grote formaten te gebruiken en rustige kleuren te kiezen.

Door een waterdichte folie te plaatsen tussen de grond en het muurelement of de palissade. Hierdoor voorkom je naast lelijke vlekken ook het groen worden van de producten.

 1. Gebruik bij voorkeur donkere stenen op de plaats waar de wagen staat. Zo zullen olie- en bandensporen minder opvallen.
 2. Vermijd ook het gebruik van lichte tinten onder een notenboom en andere vruchtenbomen. Wanneer de bolsters, vruchten of bladeren vallen, kunnen deze vlekken veroorzaken.
 3. Genuanceerde kleuren vragen een minimumoppervlakte van 40m² om een goede nuancering te verkrijgen.
 4. Om mooie kleurschakeringen te verkrijgen en tintverschillen te vermijden, moet je producten uit minstens drie verschillende pakken mengen.

Het gaat hier over kalkuitbloeiing of kalkuitslag. Kalkuitbloei wordt onder bepaalde klimatologische omstandigheden veroorzaakt door water dat het beton met een film bedekt. De vrijgekomen kalk lost zich op in deze waterfilm en slaat neer op de stenen bij verdamping. Contact met CO2 uit de lucht vormt de kalk dan om tot een witte sluier (calciumcarbonaat) die zich op de stenen afzet. Het is een natuurlijk verschijnsel dat zich kan voordoen bij alle producten op basis van cement of bij andere natuurlijke materialen zoals gevelstenen. Kalkuitbloei gaat weg zoals het gekomen is. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnelt de verdwijning van dit fenomeen. Klachten hieromtrent worden niet aanvaard.
Stoor je je echter aan dit verschijnsel, dan kan je gebruik maken van producten zoals Lithofin, HG cementsluierverwijderaar, … te verkrijgen bij uw bouwhandelaar. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing want verkeerde toepassing kan de textuur en de kleur van uw bestrating veranderen.
Klachten na verkeerd gebruik van deze producten vallen niet meer onder onze verantwoordelijkheid.

Eventuele klachten moeten binnen de 8 dagen na levering gemeld worden.
In geval van zichtbare gebreken, mag niet begonnen worden met de verwerking van de producten vooraleer koper en verkoper tot een akkoord zijn gekomen. Vanaf het moment dat de stenen zijn geplaatst, zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet meer aanvaard worden.

Er is inderdaad een verschil tussen de boven- en onderkant van de klinkers van Stone & Style, de Cassaia en de Carreau.

De onderzijde is ruwer, de bovenzijde is gladder en mooi gesloten. Dit kan je zien en voelen. Wanneer je de klinkers met de ruwe en gladde kant door elkaar legt, krijg je kleurverschillen en blijven de klinkers met de onderkant naar boven geplaatst langer nat. Zorg er dus voor dat de klinkers steeds met de gladde kant naar boven liggen.

De Cassaia klinker is ontwikkeld om na het uitharden een veroudering te ondergaan in een steentrommel. Hierbij worden de hoeken en kanten gebroken en krijgen ze hun typisch rustiek uiterlijk. Sommigen verkiezen echter de ongetrommelde versie: de Carreau klinker. Met deze Carreau stenen kan je een strak ontwerp realiseren, en heb je het bijkomend voordeel dat je de stenen met een minimale voeg kan plaatsen, zodat de vervuiling in de voegen gering is. Het plaatsen van deze Carreau stenen moet met de grootste zorg gebeuren! Omdat de stenen niet allemaal afstandhouders hebben en zeer maatvast zijn, is er een risico dat de stenen alsnog beschadigd worden tijdens het plaatsen. Men zal daarom extra aandacht moeten besteden aan de opbouw en het verdichten van de fundering. De stenen worden dan gelegd in een straatlaag van minimum 3 cm dikte. Voor het aftrillen, moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen. Verder zal de uitvoerder een compromis moeten zoeken tussen de benodigde trilkracht om de dikteverschillen weg te werken en de wens van de klant om beschadigingen tijdens het aftrillen te vermijden. Niettegenstaande al deze voorzorgen kunnen er een aantal kleine randbeschadigingen aan de stenen voorkomen. Dit is onvermijdelijk bij het gebruik van een vlakke steen (geen velling of afstandhouders) geplaatst met een minimale voeg.

Ondanks het feit dat wij natuurlijke granulaten en hoogwaardige materialen gebruiken in onze producten, bestaat de kans dat de kleur van betonnen sierbestrating in de loop der jaren door weersinvloeden minder intensief worden. Door de porositeit van beton zullen onderhoudsmiddelen om de vlekgevoeligheid te verminderen of kleurreductie te voorkomen weinig effect hebben.
Om je bestrating blijvend mooi te houden, volstaat het om ze regelmatig af te borstelen en sporadisch af te spuiten met de tuinslang. Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij ten sterkste af omdat het afspuiten onder hoge druk de klinkers kan beschadigen: het verruwt het oppervlak waardoor de klinkers poreuzer worden en steeds sneller vuil en groen worden. Het gebruik van zeephoudende reinigingsmiddelen raden wij eveneens af.
Je kan bij de bouwhandelaar (vraag de lijst van bouwhandelaren in je buurt aan) ook producten verkrijgen die algen en mos verwijderen en die het vasthechten van nieuwe algen tegengaan (HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex …). Door bovendien je terras of inrit na een schoonmaakbeurt opnieuw in te zanden, zien je klinkers er weer als nieuw uit.
Na een aantal jaren kan je ook door een gespecialiseerde firma de stenen eens grondig laten reinigen.
Wij verwijzen hiervoor naar: www.terrazzamc.be

Hiervoor zijn bij de bouwhandelaars aangepaste olieverwijderaars te verkrijgen (Lösefix van Lithofin, HG Super remover, …).
Snel reageren is echter de boodschap want hoe langer men wacht, des te moeilijker zal de vlek te verwijderen zijn. Dus voorkomen is beter dan oplossen. Info op www.tegeldokter.be.

Ook hiervoor zijn er vlek- en vetverwijderaars verkrijgbaar. Volg echter aandachtig de gebruiksaanwijzing.
Heb je iets meer geduld, dan zie je dat de vetvlekken na veelvuldige beregening vanzelf verdwijnen. Info op www.tegeldokter.be.

1/3 van de totale hoogte van de palissade moet in de grond gezet worden.

De Cliffstone Bloc kan je gebruiken als grondkering met een maximum van 5 blokken hoog; als siermuur is er echter geen beperking. Wens je een hogere muur te bouwen dan dien je eerst een steunmuur te voorzien. De Cliffstone Brick en Curve daarentegen kan je enkel gebruiken als siermuur. Wens je toch een grondkerende tuinmuur in Brick of Curve dan moet je STEEDS een steunmuur voorzien.

Om de ondergrond en stabilisé te verdichten en eventuele dikteverschillen te egaliseren tril je de klinkers af met een trilplaat voorzien van een rubberen zool. Zorg er steeds voor dat de trilplaat of de rubberen zool zuiver zijn (er mogen geen resten van stabilisé meer op zitten want zo schuur je deze in de klinkers en krijg je vlekken die er niet meer uitgaan).
Het Carreau-gamma is extra gevoelig voor verkeerde plaatsing. Gebruik voor het aftrillen steeds een goed afgestelde trilplaat en ga zeer omzichting te werk, om beschadigingen te voorkomen.

Het groen worden van een oppervlak hangt in grote mate af van de porositeit van de steen en die wordt dan weer bepaald door de geslotenheid van het oppervlak (gaatjes) en de hardheid van de natuursteengranulaten.
Omdat zowel het Rockstone- als het Cliffstone-gamma een optimale gesloten structuur hebben en daarenboven met de beste en hardste natuursteengranulaten gemaakt zijn, kunnen we een lage porositeit en aldus een minimale wateropname garanderen. Dit betekent ook dat deze materialen slechts een minimale mosvorming kennen.
Echter, een product dat op een natte ondergrond geplaatst is en/of in een schaduwrijke omgeving ligt, wordt natuurlijk veel sneller groen dan een product op een droge en zonnige plaats.

Hiervoor kan je een beroep doen op een tuinarchitect of plaatser/hovenier (lijst aan te vragen) die voor jou met plezier een professioneel Stone & Style-ontwerp zal creëren.

Ben je creatief aangelegd, dan kan je zelf door kleur- en formaatcombinaties de origineelste ontwerpen realiseren.
Omdat de Stone & Style klinkers allemaal 6 cm dik zijn, wordt combineren kinderspel en creeër je een ontwerp volledig naar uw keuze en smaak.