Garanties

Ebema staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit. Het volledige productieproces van de aanvoer van grondstoffen tot de levering van het afgewerkt product, wordt continu gecontroleerd.

PRODUCTGARANTIE
Ebema garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. meer
Benor
BENOR
Het BENOR-merk is een gedeponeerd collectief conformiteitsmerk. Het heeft in zijn schoot een Comité voor het Merk (CM) opgericht dat belast is met het algemeen beheer van het BENOR-merk. meer
http://info.benoratg.org/
Komo
KOMO
Het KOMO-keurmerk is het bekendste keurmerk in de bouw. Volgens onderzoek kent circa 94 procent van de Nederlandse bevolking het keurmerk. Het KOMO-keurmerk omvat nagenoeg de gehele bouwketen: voor elk facet van de bouw is er een KOMOcertificaathouder. Van ontwerp, advisering, grondstoffen, bouwproducten, bouwdelen en installaties tot complete bouwwerken. En van heipaal tot dakkapel. meer
http://www.komo.nl/
CE
CE-CERTIFICATIE
Een product met de CE-markering geeft aan dat het voldoet aan de Europese eisen over veiligheid en gezondheid om het op de markt te mogen brengen. Europese richtlijnen geven een opsomming van deze minimumeisen. Door dit label op een product te zetten, verklaart de producent dat het voldoet aan de normen van de Europese wetgeving. meer
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21013_nl.htm