disclaimer

EBEMA N.V. streeft voortdurend naar verbetering van haar producten. Hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen derhalve afwijken van de foto’s en teksten in deze folder. EBEMA N.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten gevolge van verschillen tussen gegevens en foto’s in de folder en de geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto’s in de folder is louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze folder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever.