disclaimer

Ebema nv is continu in beweging. Nieuwe producten, nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen. Het kan dus zijn dat de info op deze site niet 100% up to date is met onze vernieuwingen. Onze excuses in dat geval. We zijn niet verantwoordelijk voor lichte afwijkingen tussen getoonde teksten en foto’s en de effectief geleverde producten. Deze website is louter informatief. Je kunt er geen rechten uit verwerven.

Mag je de info op deze site gebruiken voor eigen gebruik? Jazeker. Tenzij er bij een tekst expliciet staat dat je hem niet mag gebruiken. Voor audiovisuele onderdelen (geluid, film, programma’s …) heb je wél altijd toestemming nodig. Pols in dat geval direct bij marketing@ebema.be.

Ja jullie mogen … mijn persoonsgegevens opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Dat zeg je wanneer je jouw gegevens via een formulier of andere opt-in op onze site achterlaat. Bijvoorbeeld om informatie op te vragen. In onze privacy policy lees je er alles over. Ook hoe we je data beschermen en ons daarbij houden aan de Belgische en Europese wetten over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).